Terms of use

Общи условия за ползване и опазване на личните данни 

еАкадемия поема отговорността за опазване неприкосновеността на личните данни в случаите, в които потребителите предоставят лична информация в сайта или когато използвате нашите онлайн услуги. 

еАкадемия си запазва правото да разширява и променя функционалности, условия и продукти на този уеб сайт, като всчики направени изменения ще бъдат отразявани своевременно на сайта.

С достъпа си до този сайт и информацията в него, Вие приемате, че сте запознати и приемате условията по-долу.

Видове информация, която събираме

Когато използвате нашите онлайн услуги или попълвате електронни формуляри, ние събираме вашата лична информация, която вие доброволно предоставяте, като вашето име, адрес, работна позиция, данни на компанията в която работите, телефон, e-mail адрес.
 
Личните данни се обработват и ползват от еАкадемия при стриктно спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и други приложими разпоредби. 

Вие не сте длъжни да предоставяте тази информация, но в тези случаи ние няма да можем да ви осигурим съответните услуги.

еАкадемия може да събира информация по време на вашите посещения на нашия уеб сайт чрез широко използвани в практиката инструменти за събиране на данни – „бисквитки” (cookies). Ако не желаете да приемате „бисквитки”, те могат да бъдат деактивирани чрез специални настройки на вашия браузър. Ако решите да отказвате „бисквитките”, може да не използвате изцяло всички функционалности на този сайт. „Бисквитките” представляват текстов файл, който се записва на твърдия ви диск и се използва за разпознаване на вашия компютър.

С кого споделяме вашата информация?

еАкадемия не споделя, продава или отдава под наем вашите лични данни на трети лица. Възможно е да разкрием вашата информация на трети лица – доставчици, с които еАкадемия е в договорни отношения.

еАкадемия може да предостави лична информация, ако такава се изисква от закона или ако е необходимо да предпази и защити правата, собствеността и личната сигурност на еАкадемия и нейния сайт, потребителите на Уеб Сайта и клиентите на нашите услуги.

Сигурност

За еАкадемия сигурността и защитата на клиентските данни е от голямо значение. Ние полагаме грижи за опазването конфиденциалността на вашите данни. Избягвайте достъпа до нашите онлайн услуги от публично достъпни компютри. Не запаметявайте вашето потребителско име и парола в уеб браузъра си. 

еАкадемия ви съветва да използвате Firewall и антивирусен софтуер. Firewall е система, проектирана да предотврати неоторизиран достъп до вашия компютър или частна мрежа и може да бъде настроена да ви уведомява при опит за нежелан достъп до вашата система. Антивирусният софтуер е предназначен за предпазване от и отстраняване на компютърни вируси и други злонамерени програми. Обновявайте вашия антивирусен софтуер. 

Не инсталирайте и не използвайте софтуер със съмнителен произход.

Използвайте сигурни пароли: Препоръчително е да използвате по-дълги пароли, състоящи се от осем и повече символа, представляващи комбинация от букви, цифри и знаци. Ако имате съмнения, че някой е узнал вашето потребителско име и/или парола, незабавно ги сменете. Не разкривайте на никого вашето потребителско име и парола.


Отговорност

еАкадемия не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа Ви или използването на този сайт. еАкадемия не носи отговорност за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в сайта. 

При интерес от ваша страна към някои от предоставените от еАкадемия продукти или услуги моля да се свържете с нас за повече информация. 

еАкадемия не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до този сайт.В слчуай на невъзможност да осъществите някоя от онлайн услугите ни моля пишете на office@e-acad.eu или се обадете на някой от предоставените телефони. 

Нашият уеб сайт може да съдържа хипервръзки към други сайтове. еАкадемия не гарантира за съдържанието и точността на тези сайтове и ви препоръчва да прочетете тяхната политика за защита на личните данни.

Политика за връщане на платени суми за услуги или продукти на еАкадемия. 

Всеки участник, заявил присъствието си на курс/обучение/семинар/конференция и потвърдил присъствието си чрез плащане в съответните за това срокове, описани за всяко събитие поотделно и своевременно актуализирани в информацията на сайта, в слуай на отказ от присъствие поради причини и решения извън компетентентността и правомощията на еАкадемия,  има право на следните обезщетения: 
  • В случай на отказ, писмено заявен до служителите на еАкадемия и потвърден от тях, че е получен в срок до календарен 1 месец от обявената за събитието дата, клиентът има право да получи обратно пълната сума, заплатена от него. 
  • При отказ от участие до две седмици преди събитието,  писмено заявен до служителите на еАкадемия и потвърден от тях, че е получен,  е-Академия възстановява 30 % от заплатената сума. 
  • При отказ от участие, направен по-малко от две седмици преди съответното събитие е-Академия не дължи възстановяване на предварително заплатени суми. 
  • В случай, че плащането е било направено за някой от курсовете на еАкадемия, част от цялостната образователна програма, то плащането може да бъде прехвърлено за друго обучение от същото ниво в случай, че има свободни места и предвидени дати.